'

Uusi syksy tuo uudet tavoitteet

4.8.2022 Kirjoittanut Sami Vuolanne

Edunvalvonnan tarve myös Suomen pelialalla on osoittautunut tarpeelliseksi. Monia ystäviämme on kesän aikana koskettanut ikävät uutiset; työpaikkoja on vähennetty. Yhteistyöllä ja liittomme avustuksella näistäkin on selvitty mahdollisimman hyvin.

Vaikka julkisuudessa puhutaan tasolla "vähennystarve on 5 %" tms., on yksittäiselle työntekijälle työpaikan menetys kuitenkin 100 % tappio. Se on shokki, joka iskee päin kasvoja. Joillekin siitä ylipääseminen voi vaatia työterveyshuollon apua. Avun pyytäminen ei ole heikkoutta, vaan osoittaa vahvuutta. Uusia työpaikkoja nousee alalle jatkuvasti, joten mahdollisuuksia tulee jatkuvasti eteen. 

Jotta märkä rätti ei iskisi kasvoille kahdesti, yleensä epäiltyjen laittomuuksien kautta, liittomme ohjeistaa ja antaa apua YT-neuvotteluiden osapuolille. Niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Tällä yhteistyöllä olemme pystyneet korjaamaan irtisanomisneuvotteluita niin, että niistä ei pitäisi tulla turhaa jälkipyykkiä. Tällöin vaikka yksittäisen työntekijän työpaikkaa ei pystyttäisikään pelastamaan, hän pystyy jatkamaan eteenpäin uusien haasteiden etsimisessä.

Suomen pelialalla on ollut hyvin yhtenevät käytännöt monissa asioissa. Nyt kun ala kasvaa ja vakiintuu, mielestämme yhteisten pelisääntöjen rakentaminen tuo vakautta koko alan tulevaisuudelle. Tämän syksyn tavoitteenamme on ottaa ensimmäiset askeleet pelialan pelisääntöjen rakentamisessa, niin työntekijöiden että työnantajienkin kanssa yhteistyössä. Tässä työssä jokainen jäsen on merkityksellinen. Teiltä saamme tärkeää tietoa työpaikkojen tilanteista ja käytännöistä, jotta pystymme parhaiten näkemään minkälaiset pelisäännöt palvelisivat parhaiten koko alaa.

Yhdessä pystymme turvaamaan paremman tulevaisuuden!

***

New autumn brings new goals

The need for interest monitoring has also proven to be necessary in the Finnish game industry. Many of our friends have been touched by sad news during the summer; jobs have been reduced. With cooperation and the help of our union, these have also been dealt with as well as possible.

Even though the public speaks at the level of "the need for a reduction is 5%" etc., for an individual employee the loss of a job is still a 100% loss. It's a shock that hits you in the face. For some, overcoming it may require the help of occupational health care. Asking for help is not weakness, it shows strength. New jobs are constantly emerging in the industry, so opportunities are constantly coming up.

So that the wet rag doesn't hit you in the face twice, usually through suspected illegalities, our union provides guidance and assistance to the parties to collective bargaining negotiations. Both for employees and employers. With this cooperation, we have been able to fix the layoff negotiations so that they should not become useless laundry. In this case, even if an individual employee's job cannot be saved, he or she will be able to continue looking for new challenges.

The Finnish game has had very consistent practices in many matters. Now that the industry is growing and becoming established, we think that building common rules of the game will bring stability to the future of the entire industry. Our goal this fall is to take the first steps in building the rules of the game, in cooperation with both employees and employers. In this work, every member is important. From them, we get important information about workplace situations and practices, so that we can best see what kind of rules of the game would best serve the industry as a whole.

Together we can secure a better future!

JAA ARTIKKELI KOLLEGOILLESI:

KATEGORIA: | KOMMENTIT: Ei kommentteja
Sami Vuolanne

Kirjoittaja

Sami Vuolanne

Sami is the president of Game Makers of Finland. He has long career in software development, major in server test automation development. On the trade union life, he has been active in both shop steward and several union bodies. On free time, he is father of two, active gamer, and technology enthusiast. You can find him using his GPS in the wild, having a glass of good whisky, or enjoying movies in his own home theatre. If you bump into him in on-line games, he’ll wear the nick squrppi.

Kommentit

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *Peliala.fi » Parhaat käytännöt pelialalle!
'

Uusi syksy tuo uudet tavoitteet

4.8.2022 Kirjoittanut Sami Vuolanne

Edunvalvonnan tarve myös Suomen pelialalla on osoittautunut tarpeelliseksi. Monia ystäviämme on kesän aikana koskettanut ikävät uutiset; työpaikkoja on vähennetty. Yhteistyöllä ja liittomme avustuksella näistäkin on selvitty mahdollisimman hyvin.

Vaikka julkisuudessa puhutaan tasolla "vähennystarve on 5 %" tms., on yksittäiselle työntekijälle työpaikan menetys kuitenkin 100 % tappio. Se on shokki, joka iskee päin kasvoja. Joillekin siitä ylipääseminen voi vaatia työterveyshuollon apua. Avun pyytäminen ei ole heikkoutta, vaan osoittaa vahvuutta. Uusia työpaikkoja nousee alalle jatkuvasti, joten mahdollisuuksia tulee jatkuvasti eteen. 

Jotta märkä rätti ei iskisi kasvoille kahdesti, yleensä epäiltyjen laittomuuksien kautta, liittomme ohjeistaa ja antaa apua YT-neuvotteluiden osapuolille. Niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Tällä yhteistyöllä olemme pystyneet korjaamaan irtisanomisneuvotteluita niin, että niistä ei pitäisi tulla turhaa jälkipyykkiä. Tällöin vaikka yksittäisen työntekijän työpaikkaa ei pystyttäisikään pelastamaan, hän pystyy jatkamaan eteenpäin uusien haasteiden etsimisessä.

Suomen pelialalla on ollut hyvin yhtenevät käytännöt monissa asioissa. Nyt kun ala kasvaa ja vakiintuu, mielestämme yhteisten pelisääntöjen rakentaminen tuo vakautta koko alan tulevaisuudelle. Tämän syksyn tavoitteenamme on ottaa ensimmäiset askeleet pelialan pelisääntöjen rakentamisessa, niin työntekijöiden että työnantajienkin kanssa yhteistyössä. Tässä työssä jokainen jäsen on merkityksellinen. Teiltä saamme tärkeää tietoa työpaikkojen tilanteista ja käytännöistä, jotta pystymme parhaiten näkemään minkälaiset pelisäännöt palvelisivat parhaiten koko alaa.

Yhdessä pystymme turvaamaan paremman tulevaisuuden!

***

New autumn brings new goals

The need for interest monitoring has also proven to be necessary in the Finnish game industry. Many of our friends have been touched by sad news during the summer; jobs have been reduced. With cooperation and the help of our union, these have also been dealt with as well as possible.

Even though the public speaks at the level of "the need for a reduction is 5%" etc., for an individual employee the loss of a job is still a 100% loss. It's a shock that hits you in the face. For some, overcoming it may require the help of occupational health care. Asking for help is not weakness, it shows strength. New jobs are constantly emerging in the industry, so opportunities are constantly coming up.

So that the wet rag doesn't hit you in the face twice, usually through suspected illegalities, our union provides guidance and assistance to the parties to collective bargaining negotiations. Both for employees and employers. With this cooperation, we have been able to fix the layoff negotiations so that they should not become useless laundry. In this case, even if an individual employee's job cannot be saved, he or she will be able to continue looking for new challenges.

The Finnish game has had very consistent practices in many matters. Now that the industry is growing and becoming established, we think that building common rules of the game will bring stability to the future of the entire industry. Our goal this fall is to take the first steps in building the rules of the game, in cooperation with both employees and employers. In this work, every member is important. From them, we get important information about workplace situations and practices, so that we can best see what kind of rules of the game would best serve the industry as a whole.

Together we can secure a better future!

JAA ARTIKKELI KOLLEGOILLESI:

Tunne yhteisösi
Seuraa meitä instagramissa