GMOF-tutkimus: jaksaminen huolettaa

23.4.2021 Kirjoittanut GMoF

2020 vuoden lopulla kerättiin vastauksia Game Makers of Finlandin vuosittaiseen palkkakyselyyn eli Salary Surveyihin, johon tuli 117 vastausta alan eri työntekijöiltä ympäri Suomea. Kuten aiempina vuosina, edelleen suurin osa alan työpaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudulta.

Palkkakyselyssä alan mediaaniansio oli 3 435 €/kk ja keskiansio 3 691,55 €, jotka molemmat ovat enemmän kuin aiempana vuonna. 2019 mediaani oli 3 300 € ja keskiansio 3 491,19 €. Hieman yli puolet vastaajista oli vuoden 2020 aikana saanut palkankorotuksen yleisimmin henkilökohtaisen suorituksen, yleiskorotuksen tai uuden aseman johdosta.

Vastaajia oli eniten mid-level (35,5 %), senior (18,7 %) ja junior-positioista (13 %).

Koronan takia suurin osa työstä tehdään etänä

Kyselyyn vastanneista 61 % kertoi työskentelevänsä täysin etänä ja muutkin vastaajat tekivät pääsääntöisesti töitä etänä. Etätyöskentelyä helpottamaan melkein puolet vastaajista oli saanut työpöydän ja tuolin työpaikaltaan helpottamaan työskentelyä. Lisäksi työpaikat tarjoavat usein laajan työterveyspalvelut sekä lounas-, urheilu- ja kulttuuriseteleitä.

Vaikka Covid-19 on pistänyt yrityksiä ahtaalle, työpaikoista 85 % koettiin stabiileina tai melko stabiileina. Melkein kaikki kokoaikaiset työntekijät kokivat myös oman asemansa täysin tai melko vakaaksi.

Harjoitteluja liian vähän

Vastaajista 61 % oli ollut pelialalla harjoittelussa. Näistä yli puolet olivat palkattomia. Harjoittelut nähtiin opiskelijoiden ja jopa jo ammattilaisten hyväksikäyttönä ja useat harjoittelut kestivät jopa puoli vuotta. Toisaalta harjoittelut koettiin hyvänä mahdollisuutena kokeilla taitojaan ilman pelkoa epäonnistumisesta. Harjoittelupaikkojen kohdalla ongelmana nähtiin, ettei suuret yritykset halua ottaa ilmaisia harjoittelijoita, jolloin harjoittelijoita ei oteta välttämättä ollenkaan, mutta harjoittelijoille avoimet pienet yritykset eivät olleet kykeneviä maksamaan.

Työmäärä kasvanut hieman

Vastauksista käy ilmi työmäärän pieni kasvu. Keskimääräiset tehdyt työtunnit ylittivät työsopimuksen mukaiset tunnit vain hieman, eli työmäärä ei ollut tunteina lisääntynyt merkittävästi. Melkein puolet vastaajista kertoi, ettei tee lainkaan crunchia.

Vastaajista noin puolet kokivat nykyisen työmääränsä sopivaksi, hieman yli neljäsosa koki työmäärän olevan välillä liian suuri ja 13 % koki työmääränsä jatkuvasti liialliseksi. Viime vuoteen verrattuna useampi koki työmäärän sopivaksi ja jatkuvasti liian raskaaksi työnsä kokevien määrä laski hieman. Omasta tai työkaverin jaksamisesta on ollut huolissaan puolet vastaajista. Kyselyssä yleisiksi jaksamista rajoittaviksi tekijöiksi nimettiin huijarisyndrooma, loppuun palamiseen johtava stressi sekä työn hektisyys, joka johtaa usein unettomuuteen.

Pelialan arki

Pelialalla työskentelevä henkilö on ohjelmistotekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon suorittanut 35-vuotias mies. Hän työskentelee täysipäiväisesti jossain pääkaupunkiseudun yrityksistä, tällä hetkellä etänä. Todennäköisimmin hän toimii designerina, artistina tai koodarina. Yritys on yleisimmin suurimmaksi osaksi suomalaisomisteinen ja sillä on suomessa 30–50 työntekijää.

Teksti: Iida Toimela

Iida suoritti opinnäytetyön Game Makers of Finlandille, tutkinnon aihe on Kulttuurituottajasta pelituottajaksi urasuunnittelun keinoilla: Pelituottajan urapolku Suomessa ja löytyy täältä.

Lataa palkkatutkimus tästä.

JAA ARTIKKELI KOLLEGOILLESI: