Yleissitova työehtosopimus päättyi – mitä nyt?

19.1.2022 Kirjoittanut GMoF

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11. Työehtosopimus oli yleissitova, eli se koski kaikkia IT-alan yrityksiä ja soveltavasti myös osaa pelialan yrityksiä. Alalle on tammikuun 2022 alussa neuvoteltu uusi valtakunnallinen normaalisitova työehtosopimus, joka sitoo niitä yrityksiä, jotka ovat jäsenenä syksyllä 2021 perustetussa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:ssä.

Yleissitova työehtosopimus on toiminut työehtojen pohjana useassa pelialan yrityksessä ja sopimuksen noudattamisesta voi olla maininta työsopimuksessa. Työehtosopimuksen eli TESsin kautta on määritelty muun muassa palkalliset vanhempainvapaat, sairausajan palkka, lomarahat, ylityö- ja matkakustannusten korvaukset sekä palkkojen yleiskorotukset, joita ei ole esimerkiksi erikseen määritelty laissa.

On hyvä muistaa ja tiedostaa, että työehtosopimuksen tarkoitus on turvata tasavertainen asema ja valvoa eri osapuolten etuja ja oikeuksia. Se on siis niin työntekijöiden kuin työnantajien tärkeä työsuhteiden yhteistyösopimus. Työehtosopimus on aina alakohtainen, jolloin siinä otetaan huomioon juuri kyseiselle sopivat työehdot, jotka on neuvoteltu yhdessä työntekijöiden ja työnantajien neuvotteluedustajien kesken.  

Menettääkö työntekijä aiemman työehtosopimuksen myötä olleet edut? Tilanne on hankala ja sen selvittäminen pitää aloittaa siitä, että työntekijän tulee tarkistaa omassa työsopimuksessa oleva työehtosopimusta koskeva kirjaus. Mikäli siinä lukee, että työsuhteessa noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, suojaa TESsin jälkivaikutus ja mahdollisesti voidaan katsoa tiettyjen käytänteiden muuttuneen vakiintuneiksi käytännöiksi (esim. lomaraha). Mikäli siinä lukee, että kulloinkin työnantajaa sitovaa työehtosopimusta, on tilanne hankalampi ja se kannattaa selvittää välittömästi työnantajan kanssa.

Yllä olevissa tilanteissa tai mikäli työehtosopimuksen noudattamisesta ei ole mainintaa työsopimuksessa, mutta sen ehtoja on noudatettu joiltain osin työsuhteessa, kannattaa selvittää, sopia ja varmistaa näiden asioiden voimassa olosta myös jatkossa. Työpaikan henkilöstöedustaja eli luottamushenkilö, luottamusvaltuutettu tai esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu voi olla ensimmäinen askel asian hoitamisessa eteenpäin. Game Makers of Finland on myös tukena ja auttaa asian edistämisessä.

Lue blogi aiheesta oman raamisopimuksen tekeminen pelialalle >> 

Mikä on työehtosopimus? 
Työehtosopimus eli TES on vähimmäisehtoja määräävä sopimus, jossa sovitaan mm. työajoista, lomista, palkoista, ylityökorvauksista, vanhempainvapaista ja kesälomarahoista. Yrityksissä, joissa noudatetaan työehtosopimusta, voi sopia asioista aina TESsin määräyksiä paremmin, mutta ei koskaan heikommin.

Mikä on yleissitova työehtosopimus?
Yleissitova TES on sellainen, jota tulee noudattaa huolimatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon. Se velvoittaa kaikkia alan työnantajia ja koskee kaikkia alan työntekijöitä. TESsistä voi tulla yleissitova sen perusteella kuinka suuri osa alan työntekijöistä ja työnantajista on järjestäytynyt.

Mikä on normaalisitova työehtosopimus?
Normaalisitova TES koskee vain niitä osapuolia, joiden työnantaja on järjestäytynyt sopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon eli on sen jäsenenä. Normaalisitova työehtosopimus koskee yrityksen kaikkia työntekijöitä, riippumatta siitä kuuluuko työntekijä ammattiliittoon.                                                                                                                                         

Mikä on yrityskohtainen työehtosopimus?

Yrityskohtainen TES koskee vain tiettyä yritystä. TES neuvotellaan yleensä yhdessä mahdollisen työnantajaliiton ja yrityksen edustajan kanssa ja se velvoittaa vain kyseisen yrityksen noudattamaan sen ehtoja kaikkiin yrityksen työntekijöihin.

JAA ARTIKKELI KOLLEGOILLESI: